“Konkurentniji SVEN d.o.o.”

OPIS PROJEKTA

 

SVEN – d.o.o. ovim projektom želi riješiti problem nemogućnosti zadovoljavanja potreba postojećih kupaca zbog nedovoljne razine kvalitete namještaja i problem otežane akvizicije novih kupaca zbog nemogućnosti isporuka traženih količina u zadanim rokovima.

 

Provedbom ovog projekta nabavit ćemo novu ljepilice rubova kojom ćemo osigurati dodatne visokoproduktivne kapacitete na ljepljenju rubnih traka uz veću brzinu kantiranja (20 m/min), bez potrebe za dodatnom ručnom obradom, što dodatno ubrzava proizvodni proces uz veću kvalitetu konačnog proizvoda i višu razinu estetike. Tijekom provedbe projekta zaposlit ćemo 4 nova djelatnika za rad u proizvodnji na postojećim strojevima kao i na novoj ljepilici rubova.

 

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI:

 

1. Povećati konkurentnost SVEN-a d.o.o. u proizvodnji namještaja za opremanje poslovnih i stambenih prostora, ulaganjem u proširenje proizvodnih kapaciteta

2. Povećati ukupan broj zaposlenih za širenje proizvodnog asortimana

 

Doprinijeti daljnjem jačanju konkurentnosti SVEN-a d.o.o. i jačanju konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva i drvoprerađivačkog sektora u RH

 

Ukupna vrijednost projekta: 889.170,21 kuna
Iznos koji sufinancira EU: (42,1741523 % od prihvatljivih troškova) 300.000,00 kuna
Razdoblje provedbe: 24.05.2017. – 24.02.2018.

KONTAKT OSOBE:

 

Marko Vrhoci

Maja Vrhoci-Marjanović

info@sven-namjestaj.hr

“Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj”
“Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost tvrtke SVEN – d.o.o.”     Dodatne informacije: http://www.strukturnifondovi.hr/